FR - NL - EN
Archives I presume?
In de kolonie bestond voor de autochtone arbeiders geen systeem van sociale zekerheid. In sectoren waar blank en zwart min of meer dezelfde taken uitvoerden en Congolezen in contact kwamen met Europeanen, gaf dit uiteraard problemen. Zo zagen autochtone zeelieden en vissers zich bijvoorbeeld van ouderdoms- en overlevingsrenten, ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, jaarlijks verlof en kindertoeslagen verstoken. Minuut van een brief aan de minister van Koloniën, 1952.
ARA, Archief van het Bestuur van het Zeewezen, nr. 7421.
belspo
belgium