FR - NL - EN
Archives I presume?
In de kolonie bestond geen syndicale vrijheid, noch voor de Afrikanen, noch voor de ambtenaren of Europese werknemers van ondernemingen. Men vreesde een slecht voorbeeld te geven naar de Afrikanen toe.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 29 maart 1920 (regering Delacroix).
belspo
belgium