FR - NL - EN
Archives I presume?
In de officiële literatuur lijkt de kolonie een 'oase van rust', tussen de woelige Leopoldiaanse jaren en de chaos in de aanloop naar en na de onafhankelijkheid. Maar in werkelijkheid liet de bevolking zich niet zomaar als een passieve actor koloniseren. Het protest nam de vorm aan van volksdevotie, rebellie en stakingen. Opstanden werden steeds bloedig onderdrukt en doodgezwegen. In sommige gevallen kregen de stakers steun van buitenaf. Voor de Compagnie Maritime Belge (CMB) was er in 1941 geen vuiltje aan de lucht wat haar arbeiders betrof. Probleem was het syndicaat en opstokers die aan boord de gemoederen verhitten. Brief van het Agence Maritime Internationale S.A. aan de minister van Economische Zaken te Londen, 1941.
ARA, Archief van het Bestuur van het Zeewezen, nr. 9169.
belspo
belgium