FR - NL - EN
Archives I presume?
De revoltes namen, naast stakingen en muiterijen, ook de vorm aan van volksdevotie. De religieuze Kitawalabeweging revolteerde tegen het kolonialisme.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 23 maart 1944 (regering Pierlot te Londen), p. 2.
belspo
belgium