FR - NL - EN
Archives I presume?
De Tweede Wereldoorlog betekende een zware belasting voor de kolonie, in de eerste plaats voor de bevolking, die in ellende leefde. Het koloniale leger kreeg met muiterijen te maken, en évolués die als klerk tewerkgesteld werden, revolteerden. Men vreesde voor een revolterende beweging. Een verhoging van de lonen zou mogelijk soelaas brengen.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 9 maart 1944 (regering Pierlot te Londen), p. 4.
belspo
belgium