FR - NL - EN
Archives I presume?
"quels que soient les inconvénients sérieux qu'elle comporte, le Gouvernement doit s'y résoudre en raison de sa nécessité". De overheid zag dwangarbeid als een noodzakelijk kwaad voor het 'welzijn' van het sociale en economische leven in de kolonie.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 12 juli 1926 (regering Jaspar), p. 2.
belspo
belgium