FR - NL - EN
Archives I presume?
Het inzetten van Chinese werkkrachten bleek ook geen optie, gezien zij bij de aanleg van de eerste spoorwegen zeer snel sneuvelden. "Il faut également rejeter, comme impossible, le recrutement de la main d'oeuvre jaune, car les Asiatiques ne résistent pas aux travaux de terrassement".
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 12 juli 1926 (regering Jaspar), p. 4.
belspo
belgium