FR - NL - EN
Archives I presume?
In 1941 brak bij Union Minière te Katanga een staking uit. Deze werd met behulp van het koloniale leger bloedig beëindigd. Een dertigtal stakers zou zijn gesneuveld, volgens de notulen van de vergadering van 18 december 1941 van de Ministerraad van de regering Pierlot te Londen. Andere bronnen spreken van een honderdtal slachtoffers, waaronder ook vrouwen en kinderen. Men staakte voor een hoger loon.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 18 december 1941 (regering Pierlot te Londen).
belspo
belgium