FR - NL - EN
Archives I presume?
Het Comité Intérieur Colonial werd in 1928 opgericht om de belangrijke spinnen in het web van de Generale Maatschappij van België te verenigen. Bedoeling was om de ondernemingen van de groep en de ondernemingen waarin men participeerde, te controleren en te sturen. Zo werd als één blok naar buiten getreden en vormde men een soort staat binnen de staat. Toen in de jaren 1950 sociale problemen de kop opstaken, richtte men een werkgroep op voor deze problematiek. Proces-verbaal van de 754e vergadering van het Comité Intérieur Colonial.
ARA, Archief Generale Maatschappij van België, Comité Intérieur Colonial, map 25.
belspo
belgium