FR - NL - EN
Archives I presume?
Het bezoek van Congolezen aan België voor de Wereldtentoonstelling van 1958, of in het kader van bedrijfsbezoeken en studies, miste zijn effect niet. "A cet égard, votre opinion sur les effets néfastes de voyages de Congolais en Belgique est également la mienne. Il est en effet regrettable que les noirs aient malheureusement pu y voir autre chose...". Men zag er dat blanken ook arm konden zijn en ook als arbeiders werden ingezet. Ingekomen brief, 1959.
ARA, Archief Jean Jadot, portefeuille 1.
belspo
belgium