FR - NL - EN
Archives I presume?
Ruanda en Urundi waren gebieden met een zeer hoge bevolkingsgraad. Het was er voortdurend strijden tegen op til zijnde hongersnoden als een gevolg van te weinig of overvloedige regen en sprinkhanenplagen. Het mandaatbestuur probeerde deze problemen op te vangen met bebossing om overstromingen tegen te gaan, de invoering van verplichte teelten als aardappels en maniok en de demping van moerassen. Rapport van gouverneur Alfred Marzorati over de hongersnoden in de mandaatgebieden, z.d.
ARA, Archief Pierre Ryckmans, nr.26/4.
belspo
belgium