FR - NL - EN
Archives I presume?
De Tweede Wereldoorlog betekende een zware belasting voor de kolonie en haar bevolking, die in ellende leefde. De meesten onder hen leefden op het platteland en waren afhankelijk van een loon. Men ging gebukt onder de corvee (een vorm van officiële dwangarbeid) en de productiequota van verplichte teelten, waarvoor men dankzij aankoopmonopolies een zeer kleine vergoeding kreeg. Gouverneur-generaal Ryckmans was zich bij zijn afscheid in 1946 bewust van deze schrijnende toestand: "La limite est atteinte". Kladversie van de afscheidstoespraak 'Vers l'avenir' van gouverneur-generaal Pierre Ryckmans, 1946.
ARA, Archief Pierre Ryckmans, nr. 14/1.
belspo
belgium