FR - NL - EN
Archives I presume?
Wanneer de Belgische staat in 1908 een kolonie verwerft, moet worden voorzien in een koloniale administratie. Om de ambtenaren die er zouden tewerkgesteld worden op te leiden, richtte men een Koloniale School op. Men leerde er "aardrijkskunde, krijgsinrichting en -beheer, rekenplichtigheid, bestuurlijke inrichting, begrippen van de rechtskunde, gezondheidsleer, Kiswahilitaal en de beginselen der andere inlandsche talen". Ecole coloniale - Koloniale School, s.l., s.d.
ARA, Archief Charles de Broqueville, nr. 345.
belspo
belgium