FR - NL - EN
Archives I presume?
De experimentele boerderij 'Hubert Droogmans' produceerde via een selectief beleid voldoende melk om de stad van zuivelproducten te voorzien. Men leverde ook melkvee aan de kolonisten en ontwikkelde drainage- en irrigatiemethodes. In 1923 werd een veeartsenlaboratorium opgericht dat zich toelegde op de kwaliteit van de melk, de verzorging van en het toezicht op de veestapel, de samenstelling van een herbarium en de ontwikkeling van vaccins. Foto's van het arboretum, het bosbeheer en de boomkwekerij van Lubumbashi, 1928.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 283.
belspo
belgium