FR - NL - EN
Archives I presume?
Bij de oprichting van het NILCO zag zijn structuur in Afrika er bescheiden uit. Tegen het midden van de jaren 1950 was het Nilco uitgegroeid tot een uitgebreid net van onderzoekscentra. Deze lagen verspreid over het volledige grondgebied en bezaten elk hun specialisatie. Yangambi, stroomafwaarts gelegen van Stanleystad, vormde het onderzoekscentrum bij uitstek. Kaart betreffende de ligging van de NILCO-onderzoeksstations in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, 1958, gepubliceerd in In dienst van de Congolese landbouw. Het Nationaal Instituut voor Landbouwstudie in Belgisch-Congo (NILCO), Brussel, 1958.
ARA, Archief INEAC, nr. 201.
belspo
belgium