FR - NL - EN
Archives I presume?
Het Koloniale Bestuur creëerde inlandse boerengemeenschappen die de Congolezen aan de grond moesten "binden". Dit betekende in geen geval een terugkeer naar de traditionele landbouw, maar een inschakeling in de koloniale landbouweconomie, met onder meer mechanisering en monoculturen. Nieuwe landbouwtechnieken en -machines werden geïntroduceerd in de deze boerengemeenschappen, hier in het gewest Dilolo in Katanga, z.d.
ARA, Archief INEAC, nr. 10121c.
belspo
belgium