FR - NL - EN
Archives I presume?
Na de onafhankelijheid bleef bij de voormalige NILCO-top de hoop leven nog een rol van betekenis te kunnen spelen in de voormalige koloniën. De kritiek van de Congolezen op het "kapitalistische" koloniale landbouwbeleid van de voorbije decennia kon men nauwelijks verteren. Voormalig directeur-generaal Jurion koesterde de droom om het Onderzoekscentrum van Yangambi te heropenen en in zijn oude glorie te herstellen. De Simba-opstand van 1964 - met als zwaartepunt Kisangani - gooide evenwel roet in het eten en betekende een streep door de rekening voor een mogelijk herstel van ‘Yangambi’. Memorandum over de positie van Inéac met betrekking tot de toestand in Congo en Rwanda-Burundi en de koers van het Belgisch beleid inzake technische coöperatie door Floribert Jurion. 6 november 1962.
ARA, Archief INEAC, nr. 10371.
belspo
belgium