FR - NL - EN
Archives I presume?
Ten gevolge van de Duitse bezetting in België werden de Afrikaanse diensten afgesneden van de diensten van het moederland en plooiden deze laatste terug op zichzelf. Ondanks de organisatorische problemen vertolkte het Nilco een niet onbelangrijke strategische rol bij de bevoorrading van rubber en palmolie tijdens de oorlog. Minuut van uitgaande brief van de directeur-deneraal (in Brussel) tijdens zijn vlucht vanuit Mont-de-Marsan in Frankrijk, gericht aan de directeur-generaal in Afrika van Nilco en de gouverneur-generaal in Leopoldstad . 31 mei 1940.
ARA, Archief INEAC, nr. 1230.
belspo
belgium