FR - NL - EN
Archives I presume?
In een van zijn rapporten voor het Comité over het dalen van het bevolkingsaantal gaf Mottoulle, bedrijfsdokter van de Union Minière, het ontbreken van enige moraal aan als een van de belangrijkste oorzaken (PV 575 C.I.C.). Het Comité Intérieur Colonial besliste als belangrijk koloniaal machtscentrum onder andere hoeveel geld naar welk goed doel ging. Zo steunde men bv. anti-communistische organisaties, maar ook de missies zoals Scheut die het moraal van de Congolese vrouwen en jeugd dienden op te krikken. Nota van E. van der Straeten aan de directeur van de Société Minière du Bécéka,over financiële steun aan de Scheutisten, 1958.
Comité Intérieur Colonial, map 'Société Edition et de Presse'.
belspo
belgium