FR - NL - EN
Archives I presume?
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 knoopte België onderhandelingen aan om de oorlogsinspanning beloond te zien. De Belgen hadden graag onderhandeld over gebiedsuitbreiding aan de Congomonding. Om problemen met Portugal te vermijden, stemde het Verenigd Koninkrijk hier echter niet mee in. In mei 1919 verkreeg de diplomaat Orts een akkoord over het Belgische 'plan B': geen financiële compensaties, maar wel de voormalige Duitse kolonies Ruanda en Urundi. Conforme kopij van ordonnantie nr. 469 houdende de benoeming van Pierre Ryckmans tot Territoriaal Beheerder van de Eerste Klasse voor de duur van de bezetting van Duits Oost-Afrika, 1919.
ARA, Archief Pierre Ryckmans, nr. 3/39.
belspo
belgium