FR - NL - EN
Archives I presume?
In een brief aan Strauch liet Leopold II er geen twijfel over bestaan: "Dans votre lettre à Stanley, il faudra encore lui répéter que le seul but de nos efforts, c'est d'obtenir des concessions des chefs noirs", en niet de humanitaire zaak die hij internationaal bepleitte. Kopie op microfilm van een ingekomen brief van de vorst aan Strauch, 1882.
ARA, Papieren Maximilien Strauch, Film 2740. Het origineel wordt bewaard door de VZW Dynastie en Cultureel Erfgoed.
belspo
belgium