FR - NL - EN
Archives I presume?
"Depuis que j'ai vu Hutton, je prépare l'organisation du commerce au Congo", aldus Strauch aan Leopold II in een brief van 20 november 1879. De vorst-soeverein gebruikte een filantropische maskerade om het echte doel van zijn Afrikaanse onderneming te verhullen: handel en winst. Kopie op microfilm van een ingekomen brief van de vorst aan Strauch, 1879.
ARA, Papieren Maximilien Strauch, Film 2740. Het origineel wordt bewaard door de VZW Dynastie en Cultureel Erfgoed.
belspo
belgium