FR - NL - EN
Archives I presume?
"Deux ajoutes à la demande de Lambermont concernant le but philantrophique", aldus Strauch aan Leopold II in een brief van 25 februari 1880. De vorst-soeverein gebruikte een filantropische maskerade om het echte doel van zijn Afrikaanse onderneming te verhullen: handel en winst. Kopie op microfilm van een ingekomen brief van de vorst aan Strauch, 1880.
ARA, Papieren Maximilien Strauch, Film 2740. Het origineel wordt bewaard door de VZW Dynastie en Cultureel Erfgoed.
belspo
belgium