FR - NL - EN
Archives I presume?
"Dat onze zwarte zeelieden niet in aanmerking komen als vrijwilligers voor de Invasie […] weten wij heel goed waarom. Al de vrijwilligers zullen van dezelfde loon- en werkvoorwaarden genieten, - dus ook de zwarten, en dat willen de hooge bazen van Congo niet". De Tweede Wereldoorlog bracht Congolese soldaten in contact met buitenlandse soldaten. Zo vernamen ze dat het ook anders kon. De Congolezen hadden na de oorlog hoge verwachtingen die niet of slechts met mondjesmaat werden ingevoerd. De Congolese zeelieden die via de scheepvaart op Europa met het Westen in contact kwamen, hielden hun impressies bij thuiskomst niet voor zichzelf. Brief van de Belgian, Danish, Dutch, French and Polish Central Transport Worker's Organization aan de minister van Verkeerswezen te Londen, 1944.
ARA, Archief van het Bestuur van het Zeewezen, nr. 9169.
belspo
belgium