FR - NL - EN
Archives I presume?
Minister van Koloniën Franck zag voor de kolonie een industriële toekomst weggelegd.
ARA, Archief van de Ministerraad. Notulen van de vergaderingen, 9 december 1920 (regering Carton de Wiart).
belspo
belgium