FR - NL - EN
Archives I presume?
De archieven van de commissie belichten de demografische situatie in de kolonie in de jaren 1930. Dossier inzake de toestand van de bevolking en arbeidskrachten in het district Bas-Congo, territorium Madimba, 1930.
ARA, Archief Pierre Ryckmans, nr. 31/3.
belspo
belgium