FR - NL - EN
Archives I presume?
De kolonie speelde een grote rol in de Tweede Wereldoorlog. Men leverde grondstoffen aan de Geallieerden en producten voor de ravitaillering van het moederland. Proces-verbaal van de 411e vergadering van het Comité Intérieur Colonial, 1939.
ARA, Archief Generale Maatschappij van België, Comité Intérieur Colonial, map 4.
belspo
belgium