FR - NL - EN
Archives I presume?
De missies van Scheut werkten uiteraard goed samen met hun geldschieters. In december 1959 lichtte de bestuurder-directeur van de Compagnie du Katanga, tevens gedelegeerd bestuurder van de C.C.C.I., Lucien de Béco in over een bijzondere évolué die de industriële wereld nog van pas zou kunnen komen vanwege zijn grote invloed in Leopoldstad (Kinshasa). Eén dag later bracht de Béco de directeur van de Generale Maatschappij van België (en latere voorzitter van het C.I.C.) Wallef via een nota op de hoogte van deze interessante informatie. Brief van A. du Vernay over de jonge évolué Mobutu, 1959.
ARA, Archief Generale Maatschappij van België, Comité Intérieur Colonial, map 'Renseignements sur les Congolais'.
belspo
belgium