FR - NL - EN
Archives I presume?
Het missiewerk was voornamelijk weggelegd voor Vlaamse mannen en vrouwen. Een minderheid kwam uit Wallonië. Lied 'Aan de Zusters Missionarissen voor den Congo', gezongen op 29 november in de hoofdkerk van Sint-Bavo, s.d.
Hippolyte d'Ursel, nr. R26.
belspo
belgium