FR - NL - EN
Archives I presume?
Schets van de regio ten zuid-westen van de Onafhankelijke Congostaat. Bijlage bij de overeenkomst van 12 maart 1891 tussen de Onafhankelijke Congostaat en de Compagnie du Katanga. Het gearceerde gebied werd in concessie gegeven, 1891.
RA Brussel/Anderlecht, Finoutremer I, nr. 1184.
belspo
belgium