FR - NL - EN
Archives I presume?
Nieuwe kaart van de regio ten noorden van de Congostroom. Bijlage bij de Mouvement Géographique van 8 maart 1891.
RA Brussel/Anderlecht, Finoutremer I, nr. 1186.
belspo
belgium