FR - NL - EN
Archives I presume?
De missies werkten goed samen met de koloniale ondernemingen. Ze werden actief in het Leopoldiaanse systeem ingezet, o.a. om kindslaven op te vangen en bijgevolg zowel staat (koloniale leger) als economie te voorzien van valabele (arbeids)krachten. De missies wonnen aan de andere kant vele nieuwe zieltjes. Ingekomen brief van de S.A. Compagnie du Chemin de Fer du Congo aan Hippolyte d'Ursel, 1894.
Hippolyte d'Ursel, nr. R26.
belspo
belgium