FR - NL - EN
Archives I presume?
Foto van kinderen aan het werk in de Kungulungumijn, z.d.
ARA, Archief Sibéka, nr. 4958.
belspo
belgium