FR - NL - EN
Archives I presume?
In het officiële discours werd het bestaan van apartheid of "colour bar" steeds ontkend. In de realiteit bestond deze segregatie naar ras wel. Zwarten werden niet toegelaten in bioscopen, hadden apart openbaar vervoer, werden niet toegelaten in leidinggevende functies, woonden niet in blanke wijken, kregen een avondklok, tornden op tegen een koperen plafond op de arbeidsmarkt, enz. Inschrijvingsbewijs van Pierre Ryckmans in het blanke bevolkingsregister van Leopoldstad (Kinshasa), 1938.
ARA, Archief Pierre Ryckmans, nr. 58/20.
belspo
belgium