FR - NL - EN
Archives I presume?
De socialisten hebben zich nooit echt met de kolonie en haar bevolking beziggehouden. Ze zetelden zelfs in de beheersraden van grote koloniale ondernemingen. In de jaren 1950 kwam daar gedeeltelijk verandering in. Enkele militanten van de socialistische vakbond F.G.T.B. (A.B.V.V.), afdeling Congo, ijverden voor de economische en politieke ontvoogding van de Congolese bevolking. Dit botste met het beleid van de socialistische partij. Ingekomen brief over de botsing tussen F.G.T.B., afdeling Congo, en de socialistische partij, omtrent de 'zaak Wantiez', 1958.
ARA, Papieren Ernest Glinne, doos 3.
belspo
belgium