FR - NL - EN
Archives I presume?
Vanaf 1952 konden sommige Congolezen via de kaart van immatriculatie op papier een gelijkschakeling met de blanken verkrijgen. Vooraleer men de kaart kreeg, diende men vaak vernederende inspecties te ondergaan, waarbij een inspecteur op gelijk welk tijdstip kon komen controleren of men 'beschaafd' leefde. "S'il est immatriculé, il pourrait loger à l'hôtel; sinon nous devrions l'héberger dans nos guesthouses et l'autoriser à prendre ses repas dans nos mess, ce qui risquerait d'entraîner des complications". Ingekomen brief, 1956.
ARA, Archief Jean Jadot, portefeuille 1.
belspo
belgium