FR - NL - EN
Archives I presume?
De Regie der Plantages van de Kolonie (REPCO) nam initiatieven om olifanten in te schakelen in de landbouw. Domesticatieprojecten werden opgezet in het Station de Motoculture in de provincie Stanleystad. De Afrikaanse olifant leende zich, in tegenstelling tot zijn Indische tegenhanger, minder tot dit werk. Ca. 1930.
ARA, Archief INEAC, nr. 9396.
belspo
belgium