FR - NL - EN
Archives I presume?
Dossier inzake de aanleg van spoorwegen in de Onafhankelijke Congostaat, 1885.
ARA, Archief Hubert Droogmans, nr. 76.
belspo
belgium