FR - NL - EN
Archives I presume?
De vorst-soeverein streed tegen de Arabische aanwezigheid in het Afrikaanse hart. Ze bedreigde zijn plannen en gaf hem zijn filantropisch excuus om zijn onderneming internationaal erkend te krijgen. Hij zette bevrijde slaven in het koloniale leger in en rekruteerde door gebrek aan arbeidskrachten Indiërs, Chinezen en Zanzibari. "tomber sur les Arabes, prendre leur ivoire et leurs esclaves et enrôler ces derniers; [...], recruter en Chine et à Zanzibar". Kopie op microfilm van een ingekomen brief van de vorst aan Strauch, 1885.
ARA, Papieren Maximilien Strauch, Film 2740. Het origineel wordt bewaard door de VZW Dynastie en Cultureel Erfgoed
belspo
belgium